Pensament Computacional

El pensament computacional o pensament lògic, tal com l’entenc, és una estratègia de resolució de problemes que neix a partir dels processos informàtics que utilitzen els ordinadors i com els programadors els introdueixen les ordres. Aquest, sovint lligat a l’àmbit matemàtic, consisteix a optimitzar la solució d’un problema a partir de desglossar-lo en problemes més petits i buscar la manera més eficient de solucionar-lo.

La Societat Internacional de Tecnologia en Educació (ISTE) i l’Associació de Professors d’Informàtica (CSTA) han elaborat una definició sobre pensament computacional que inclou les següents característiques:

  • Formular problemes que permeti l’ús d’ordinadors per resoldre’ls.
  • Organitzar i analitzar lògicament la informació.
  • Representar la informació utilitzant models i simulacions.
  • Automatitzar solucions utilitzant algoritmes.
  • Identificar, analitzar i implementar la solució més efectiva i eficient.
  • Transferir aquest procediment a altres àmbits.
L’aspecte més important que vull destacar és la capacitat de transferir el pensament computacional a altres àmbits de la nostra vida. Aconseguir-ho no és fàcil, ja que necessitarem que l’alumne relacioni aquesta manera de resolució de problemes amb altres problemes que es poden trobar en contextos molt diversos. Com ens explica Héctor Ruiz (2020), en una situació específica, el nostre cervell és capaç de recuperar de la memòria a llarg termini informació que tingui una relació molt propera amb allò que s’està vivint en aquell moment. Difícilment recuperem informació que no interpretem útil per a una situació concreta. Per tant, si volem que l’alumnat utilitzi el pensament computacional en diversos àmbits de la seva vida, és necessari que les pràctiques que visquin siguin molt diverses i en contextos diferents, per tal que puguin interioritzar-ho, automatitzar el procediment, relacionar-lo en diferents àmbits i, en definitiva, utilitzar el pensament lògic sempre que sigui oportú.

Article Computational Thinking de Jeannette M. Wing

En el seu article, Jeannette M. Wing popularitza el pensament computacional  i el relaciona amb l’àmbit educatiu, sent una de les primeres persones que extrapola aquest concepte a altres àmbits de la persona.

Visita’l fent clic AQUÍ.

Vídeo sobre pensament computacional

Pot ser interessant, veure el següent vídeo elaborat per Kodea i Ucorp on explica en què consisteix el pensament computacional i per què és important començar a utilitzar-lo a l’escola.

Programació sense endolls

Hem vist que no és necessari l’ús d’ordinadors o aparells electrònics per fer programació. Existeix la «programació sense endolls» que ens permet fer una iniciació al pensament computacional amb el nostre propi cos. Podem fer aquesta programació en parelles o petits grups on uns actuen de programadors i altres han de complir les ordres dels primers.

Un exemple és la construcció de torre de gots que vam dur a terme a classe: L’objectiu era crear un llenguatge de programació propi i escriure les ordres perquè un braç robòtic (el d’un company) pogués construir una torre de gots. A continuació podreu veure un exemple de la torre creada:

Aquesta activitat ens va servir per veure la importància de les condicions inicials i per buscar una solució optimitzada (utilitzant bucles). Si vols, pots consultar el nostre treball AQUÍ.

La torre a construir
El llenguatge utilitzat
Ordres per muntar-la
Recursos de programació sense endolls

A la pàgina web CS Unplugged podeu trobar altres exemples de programació sense endolls.

Referències utilitzades

Moreno León, J. (2016, 22 octubre). ¿Qué es el pensamiento computacional? Recuperat 7 març, 2020, de https://programamos.es/que-es-el-pensamiento-computacional/

Ruiz Martín, H. (2020). ¿Cómo aprendemos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza. Barcelona: Editoral Graó.

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *