Robòtica Educativa

Durant dues sessions de Pensament Computacional i Programació hem tingut l’oportunitat d’experimentar amb diversos robots educatius creats amb l’objectiu d’iniciar a infants en el pensament computacional. Trobo que ha estat una experiència enriquidora, perquè hem pogut descobrir eines molt interessants que permeten treballar la programació i el pensament lògic a partir d’activitats lúdiques mitjançant robots.

Hem pogut veure com aquestes eines poden ser utilitzades transversalment en moltes assignatures, principalment enfocat a desenvolupar àrees STEAM. Trobo que són un exemple d’activitat atractiva i motivadora, ja que els infants tenen la capacitat de crear, provar i investigar utilitzant eines que es poden programar o bé de manera molt visual i manipulativa, o utilitzant la programació per blocs.

La robòtica educativa és una eina que, a més de desenvolupar les àrees STEAM, afavoreix el treball en equip, la comunicació, la prova i error, la creativitat, la curiositat, el pensament lògic, entre d’altres.

Fes clic a cada un per veure més informació

En utilitzar el robot programable Bee-Bot, hem comprovat que està dissenyat perquè nens petits puguin iniciar-se d’una manera lúdica al pensament computacional. Hem vist que la seva principal característica és la seva senzillesa i la forma intuïtiva d’utilitzar-lo.

Aquest, permet introduir 40 instruccions mitjançant les fletxes que disposa (avançar, retrocedir, girar a la dreta i girar a l’esquerra). Per iniciar el programa pressionarem la tecla ‘GO’ i per esborrar les instruccions donades a la ‘X’. A l’hora de programar amb Bee-Bot hem de tenir en compte que per cada cop que pressionem una fletxa (avançar, retrocedir) es mourà 15cm i que quan pressionem (girar) ho farà 90º.

Amb aquesta eina podem iniciar els infants al pensament computacional, on treballaran l’espai, la planificació, la seqüenciació, la lateralitat, les direccions, etc. Tot i això, és una eina limitada (si parlem de programació) perquè els passos que ha de fer el Bee-Bot s’han d’introduir un per un, sense tenir la possibilitat de crear bucles, condicionals o utilitzar sensors.

Podríem utilitzar aquest robot de manera transversal a qualsevol assignatura. Mitjançant la catifa oportuna podríem resoldre problemes de cada àrea, on els infants hagin de programar el Bee-Bot, per exemple, per dirigir-se i posicionar-se sobre la resposta correcta.

Bee bot

Posteriorment, vam comparar el Bee-Bot amb el robot Edison. Aquest últim ens obre un ampli ventall de possibilitats. És una eina més complexa i orientada a infants d’edat una mica més avançada.

A diferència del Bee-Bot, Edison té integrat diversos sensors que interactuen amb les ordres que introduïm i amb l’entorn; per exemple s’atura quan detecta que ha xocat amb algun objecte. Disposa de 3 botons, un per iniciar l’acció, un per aturar-la i un per gravar les instruccions.
Ja no programem utilitzant fletxes sinó que el connectem a un ordinador i introduïm les ordres utilitzant programació per blocs (EdBlocks o EdScratch) o Python (EdPy). En aquest cas, sí que podem utilitzar bucles, fer servir els sensors, aconseguir un desplaçament i gir més exacte, jugar amb els LEDs i els sons, fer servir condicionals i operadors.

També disposa de lector de codi de barres que podem utilitzar per programar amb els més petits. Edison llegeix el codi i queda programat. A més, ens permet ampliar el robot utilitzant peces LEGO.

Amb el robot Edison aprofundim més en programació que amb el Bee-Bot. Com he comentat, ens permet l’ús de bucles, condicionals, operadors, afegir variables i jugar amb els sensors. Treballem l’espai, la planificació, la seqüenciació, la lateralitat, les direccions, la capacitat de resoldre un problema, la capacitat de buscar la solució més òptima i simplificada.

Per acabar la sessió i amb molt poc temps vam provar el robot Cubetto. Aquest, també creiem que està orientat per infants que encara no saben llegir, ja que es programa de manera visual.

En una taula, que es connecta via Bluetooth amb el robot, introduïm les instruccions que farà el robot. Cada peça de color té una funció diferent (avançar o girar). Cubetto, a diferència de Bee-Bot, ens dona la possibilitat de fer bucles. També disposa d’una catifa quadriculada per tal de programar-lo i fer-lo anar a una casella concreta.

Amb aquesta eina podem iniciar els infants al pensament computacional, on treballaran l’espai, la planificació, la seqüenciació, la lateralitat, les direccions, etc. Pot tenir el mateix ús que el Bee-Bot amb l’afegit dels bucles.

Treballant amb Edison Robot

Vam dedicar la següent classe a treballar amb el robot Edison. Seguint les indicacions de la professora, vam dur a terme una sèrie d’activitats amb el robot per familiaritzar-nos. A continuació les podeu veure. Feu clic a cada una per veure-la amb més detall.

En el primer full es mostren esquemàticament les parts de l’Edison. Identifiqueu-les en la vostra unitat. Quants sensors hi ha? De quin tipus? Per què poden servir cadascun?

Hi ha 6 sensors: el sensor de la llum (foscor i claredat), el del soroll, el de la llum (dreta i esquerra), el sensor de la línia i el sensor LED (infraroig).

 • El sensor de la llum (foscor i claredat) serveix per poder seguir una llum, com podria ser la fet amb una llanterna i també per poder detectar les línies fosques.
 • El sensor del soroll serveix per moure’s quan sent un soroll, per exemple un colpeig de mans.
 • El sensor de la llum dreta serveix per poder seguir la sensibilitat de la llanterna en la part dreta del robot.
 • El sensor de la llum esquerra serveix per poder seguir la sensibilitat de la llanterna en la part esquerra del robot.
 • El sensor LED (infraroig) serveix per evitar obstacles.

En el segon full (Activity 2) us expliquen com escanejar un codi de barres que farà que al picar de mans el robot tingui un cert comportament. Realitzeu l’activitat. Quins sensors es fan servir? Observeu quan el robot gira a la dreta: què fa cada roda?

Els sensors que es fan servir són el sensor de la llum per poder escanejar el codi i el sensor del soroll per poder seguir les ordres a partir de sons. Quan el robot gira a la dreta observem que una roda gira endavant i l’altre gira enrere. Gràcies a aquest moviment, el robot gira sobre si mateix i no es desplaça.

En el tercer full (Activity 3) us demanen que escanegeu un codi de barres que introduirà un programa per evitar obstacles. Realitzeu l’activitat. Penseu en com deu estar fet aquest programa. Quins sensors fa servir? Quina seqüència d’instruccions escriuríeu si haguéssiu de construir el programa vosaltres? (parleu-ho entre vosaltres i escriviu el programa amb fletxes i símbols que creieu adequats).

Els sensors que es fan servir són el sensor de la llum per poder escanejar el codi i el sensor LED (infraroig) per evitar els obstacles.
La seqüència d’instruccions feta és la següent:

Sempre moure’s endavant.

Si el sensor dret detecta obstacle es desplaça enrere 3 passos, després girar 90 graus a l’esquerra i continua endavant.
Si el sensor esquerra detecta obstacle es desplaça enrere 3 passos, després girà 90 graus a l’esquerra i continua endavant.

Si passem aquestes instruccions a EdScratch, ens quedaria així:

Amb el quart full (Activity 4) escanegeu el marcador i al engegar el robot aquest seguirà la llum d’una llanterna que li acosteu. Com deu estar fet el programa? Quins sensors fa servir? Quina seqüència d’instruccions escriuríeu si haguéssiu de construir el programa vosaltres?

Els sensors que es fan servir són el sensor de la llum per poder escanejar el codi i el sensor de la llum dreta i esquerra per orientar-se a partir de la llum d’una llanterna.
La seqüència d’instruccions feta és la següent:

 • Sempre moure’s endavant.
 • Si sensor esquerra i dret encès, moure endavant.
 • Si el sensor dret encès, girar dreta fins que sensor esquerra i dret encès.
 • Si sensor esquerra encès, girar esquerra fins que sensor esquerra i dret encès.

Si passem aquestes instruccions a EdScratch, ens quedaria així:

Feu també l’activitat 5 (fent servir el cinquè i sisè full per l’Activity 5). Penseu també amb aquestes activitats quins sensors es fan servir. Quina seqüència d’instruccions (a l’engròs) creieu que fa servir el programa?

L’únic sensor que es fa servir és el sensor de la llum per poder escanejar el codi i per orientar-se en la línia negra per seguir-la.

La seqüència d’instruccions feta és la següent:

 • Sempre moure’s endavant.
 • Si el sensor detecta la línia fosca, la segueix amb els sensors dreta i esquerra per no sortir-se de la línia. Es mou mentre gira per fer el seguiment de la línia.

Si passem aquestes instruccions a EdScratch, ens quedaria així:

Feu l’activitat 6 (fent servir el setè i vuitè full per l’Activity 6). Penseu també amb aquestes activitats quins sensors es fan servir. Quina seqüència d’instruccions (a l’engròs) creieu que fa servir el programa?

L’únic sensor que es fa servir és el sensor de la llum per poder escanejar el codi i per orientar-se en la línia negra per esquivar-la.

La seqüència d’instruccions feta és la següent:

 • Sempre moure’s endavant.
 • Si el sensor detecta la línia fosca, gira 90 graus i segueix endavant.

Si passem aquestes instruccions a EdScratch, ens quedaria així:

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *