BEE-BOT


Després d’utilitzar el robot programable Bee-Bot, hem comprovat que està dissenyat perquè nens petits puguin iniciar-se d’una manera lúdica al pensament computacional. Hem vist que la seva principal característica és la seva senzillesa i la forma intuïtiva d’utilitzar-lo.


Aquest, permet introduir 40 instruccions mitjançant les fletxes que disposa (avançar, retrocedir, girar a la dreta i girar a l’esquerra). Per iniciar el programa pressionarem la tecla ‘GO’ i per esborrar les instruccions donades a la ‘X’. A l’hora de programar amb Bee-Bot hem de tenir en compte que per cada cop que pressionem una fletxa (avançar, retrocedir) es mourà 15cm i que quan pressionem (girar) ho farà 90º.


Amb aquesta eina podem iniciar els infants al pensament computacional, on treballaran l’espai, la planificació, la seqüenciació, la lateralitat, les direccions, etc. Tot i això, és una eina limitada (si parlem de programació) perquè els passos que ha de fer el Bee-Bot s’han d’introduir un per un, sense tenir la possibilitat de crear bucles, condicionals o utilitzar sensors.


Podríem utilitzar aquest robot de manera transversal a qualsevol assignatura. Mitjançant la catifa oportuna podríem resoldre problemes de cada àrea, on els infants hagin de programar el Bee-Bot, per exemple, per dirigir-se i posicionar-se sobre la resposta correcta.

Podeu adquirir el robot Bee-Bot des de la següent pàgina: https://www.ro-botica.com/tienda/BEE-BOT

Descarrega Bee-Bot App: https://apps.apple.com/es/app/bee-bot/id500131639

Aquí pots trobar imatges  per a la teva catifa: https://www.pinterest.es/mertxejbadiola/tapetes-bee-bot/

Consulta aquí una proposta didàctica per treballar amb Bee-Bot «El viaje de Bee Bot»: https://www.scolartic.com/documents/10180/0/El_viaje_de_Bee_Bot_1480520094011/a343137d-5efe-4f92-aa4a-08b22656b1f2?version=1.0