Edison Robot

Edison és un robot programable enfocat a treballar les àrees STEAM utilitzant el pensament computacional i la programació. El robot es pot programa per blocs o per Python. Disposa de múltiples webs per adaptar la programació del robot a les diferents etapes educatives.
Té diversos sensors (explicats a ‘la nostra experiència amb Edison Robot’) que permet moltes opcions de programació, a més, també inclou un lector de codi de barres per ser autoporgramat a partir de la lectura d’un codi de barres. A l’apartat pàgines d’interès trobaràs un enllaç a un PDF amb diferents activitats que es pot fer amb Edison Robot. També es pot ampliar mitjançant peces LEGO.

La nostra experiència amb Edison Robot

Durant dues sessions vam pode experimentar amb diferents robots. El robot Edison va ser dels quals vam dedicar-hi més temps i a la primera sessió vam dicidir comparar el Bee-Bot amb el robot Edison. Aquest últim ens obre un ampli ventall de possibilitats. És una eina més complexa i orientada a infants d’edat una mica més avançada.

A diferència del Bee-Bot, Edison té integrat diversos sensors que interactuen amb les ordres que introduïm i amb l’entorn; per exemple s’atura quan detecta que ha xocat amb algun objecte. Disposa de 3 botons, un per iniciar l’acció, un per aturar-la i un per gravar les instruccions.
Ja no programem utilitzant fletxes sinó que el connectem a un ordinador i introduïm les ordres utilitzant programació per blocs (EdBlocks o EdScratch) o Python (EdPy). En aquest cas, sí que podem utilitzar bucles, fer servir els sensors, aconseguir un desplaçament i gir més exacte, jugar amb els LEDs i els sons, fer servir condicionals i operadors.

També disposa de lector de codi de barres que podem utilitzar per programar amb els més petits. Edison llegeix el codi i queda programat. A més, ens permet ampliar el robot utilitzant peces LEGO.

Amb el robot Edison aprofundim més en programació que amb el Bee-Bot. Com he comentat, ens permet l’ús de bucles, condicionals, operadors, afegir variables i jugar amb els sensors. Treballem l’espai, la planificació, la seqüenciació, la lateralitat, les direccions, la capacitat de resoldre un problema, la capacitat de buscar la solució més òptima i simplificada.

La segona sessió vam dur a terme un conjunt d’activitats que podeu veure a baix i a l’entrada ‘Robòtica Educativa‘.

En el primer full es mostren esquemàticament les parts de l'Edison. Identifiqueu-les en la vostra unitat. Quants sensors hi ha? De quin tipus? Per què poden servir cadascun?

Hi ha 6 sensors: el sensor de la llum (foscor i claredat), el del soroll, el de la llum (dreta i esquerra), el sensor de la línia i el sensor LED (infraroig).

 • El sensor de la llum (foscor i claredat) serveix per poder seguir una llum, com podria ser la fet amb una llanterna i també per poder detectar les línies fosques.
 • El sensor del soroll serveix per moure’s quan sent un soroll, per exemple un colpeig de mans.
 • El sensor de la llum dreta serveix per poder seguir la sensibilitat de la llanterna en la part dreta del robot.
 • El sensor de la llum esquerra serveix per poder seguir la sensibilitat de la llanterna en la part esquerra del robot.
 • El sensor LED (infraroig) serveix per evitar obstacles.

En el segon full (Activity 2) us expliquen com escanejar un codi de barres que farà que al picar de mans el robot tingui un cert comportament. Realitzeu l'activitat. Quins sensors es fan servir? Observeu quan el robot gira a la dreta: què fa cada roda?

Els sensors que es fan servir són el sensor de la llum per poder escanejar el codi i el sensor del soroll per poder seguir les ordres a partir de sons. Quan el robot gira a la dreta observem que una roda gira endavant i l’altre gira enrere. Gràcies a aquest moviment, el robot gira sobre si mateix i no es desplaça.

En el tercer full (Activity 3) us demanen que escanegeu un codi de barres que introduirà un programa per evitar obstacles. Realitzeu l'activitat. Penseu en com deu estar fet aquest programa. Quins sensors fa servir? Quina seqüència d'instruccions escriuríeu si haguéssiu de construir el programa vosaltres? (parleu-ho entre vosaltres i escriviu el programa amb fletxes i símbols que creieu adequats).

Els sensors que es fan servir són el sensor de la llum per poder escanejar el codi i el sensor LED (infraroig) per evitar els obstacles.
La seqüència d’instruccions feta és la següent:

Sempre moure’s endavant.

Si el sensor dret detecta obstacle es desplaça enrere 3 passos, després girar 90 graus a l’esquerra i continua endavant.
Si el sensor esquerra detecta obstacle es desplaça enrere 3 passos, després girà 90 graus a l’esquerra i continua endavant.

Si passem aquestes instruccions a EdScratch, ens quedaria així:

Amb el quart full (Activity 4) escanegeu el marcador i al engegar el robot aquest seguirà la llum d'una llanterna que li acosteu. Com deu estar fet el programa? Quins sensors fa servir? Quina seqüència d'instruccions escriuríeu si haguéssiu de construir el programa vosaltres?

Els sensors que es fan servir són el sensor de la llum per poder escanejar el codi i el sensor de la llum dreta i esquerra per orientar-se a partir de la llum d’una llanterna.
La seqüència d’instruccions feta és la següent:

 • Sempre moure’s endavant.
 • Si sensor esquerra i dret encès, moure endavant.
 • Si el sensor dret encès, girar dreta fins que sensor esquerra i dret encès.
 • Si sensor esquerra encès, girar esquerra fins que sensor esquerra i dret encès.

Si passem aquestes instruccions a EdScratch, ens quedaria així:

Feu també l’activitat 5 (fent servir el cinquè i sisè full per l'Activity 5). Penseu també amb aquestes activitats quins sensors es fan servir. Quina seqüència d'instruccions (a l'engròs) creieu que fa servir el programa?

L’únic sensor que es fa servir és el sensor de la llum per poder escanejar el codi i per orientar-se en la línia negra per seguir-la.

La seqüència d’instruccions feta és la següent:

 • Sempre moure’s endavant.
 • Si el sensor detecta la línia fosca, la segueix amb els sensors dreta i esquerra per no sortir-se de la línia. Es mou mentre gira per fer el seguiment de la línia.

Si passem aquestes instruccions a EdScratch, ens quedaria així:

Feu l’activitat 6 (fent servir el setè i vuitè full per l'Activity 6). Penseu també amb aquestes activitats quins sensors es fan servir. Quina seqüència d'instruccions (a l'engròs) creieu que fa servir el programa?

L’únic sensor que es fa servir és el sensor de la llum per poder escanejar el codi i per orientar-se en la línia negra per esquivar-la.

La seqüència d’instruccions feta és la següent:

 • Sempre moure’s endavant.
 • Si el sensor detecta la línia fosca, gira 90 graus i segueix endavant.

Si passem aquestes instruccions a EdScratch, ens quedaria així:

Pàgines d’interès

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *